Proiecte

In cadrul activitatii de cercetare a departamentului Fizica Aplicata s-au implementat diverse proiecte de cercetare, cateva exemple fiind prezentate in aceasta pagina.

Proiecte nationale

CEEX

In rol de coordonator

 • Obtinerea prin metode alternative de nanocristale de TiO2 dopate cu ioni metalici. studiul aplicatiilor pentru sanatate, biologie, mediu
 • Monocristale piezoelectrice avansate cu structura alfa-cuartz obtinute in conditii hidrotemale extreme, pentru electronica si comunicatii
 • Nanocontrol si multifunctionalitate in materiale, microstraturi si arhitecturi cu memorie a formei
 • Studiul prin spectrometrie de masa de inalta performanta al gangliozidelor in regiuni definite ale encefalului  uman sanatos si bolnav: compozitie, structura si interactiuni functionale
 • Dezvoltarea de celule fotoelectrochimice nanostructurate bazate pe tio2 si coloranti
 • Materialele avansate – de la cercetarea la nivel national, la integrarea in aria europeana a cercetarii
 • Integrarea unui centru roman de spectrometrie de masa biomedicala de inalta performanta in aria de cercetare internationala si europeana

In rol de partener

 • Materiale magnetostrictive multifuncţionale pentru sisteme hibride inteligente de senzori şi actuatori.
 • Tehnologii integrate  pentru utilizarea SiO2 vitros in obtinerea de ceramici si compozite ceramice cu proprietati termotehnice avansate
 • Materiale avansate nanocompozite cu proprietati antibacteriene, de autocuratare si structuri integrate de concentratoare de energie solara utilizate in constructii civile pentru ameliorare ambientala
 • Microsisteme integrate de monitorizare in timp real a parametrilor de foraj pentru optimizarea exploatarii resurselor petroliere
 • Obtinerea unor nanocompozite/nanocristale cu aplicatii in biotehnologie, agricultura, alimentatie, sanatate si protectia mediului
 • Nanomateriale cu porozitate controlata si proprietati magnetice si optice dirijate, obtinute prin metoda sol-gel si sonosinteza, cu potential aplicativ in protectia mediului, biologie si medicina
 • Determinarea expresiei glicosfingolipidelor complexe in sistemul nervos central prin dispozitive de micro-cipuri integrate poli-functionale cuplate cu spectrometrie de masa de inalta performanta
 • Obtinerea si caracterizarea unor cristale de tipul fluoritei ca poten-tiale medii  laser
 • Retea de cercetare si servicii pentru sinteza nanostructurilor cu aplicatii in produse avansate din industria textila, acoperiri pro-tectoare si a mediului
 • Influenta defectelor intrinseci si induse in cristalul de langasit asupra performantelor structurilor rezonante piezoelectrice
 • Retea tehnologica destinata integrarii romaniei in platforma europeana de nanoelectronica
 • Producerea hidrogenului pe cale fotoelectrolitica
 • Hibrizi organici-anorganici cu proprietati speciale pe baza compusi organofosforici
 • Centrul virtual pentru tehnologii integrate cu aplicatii ale energiei electroultraacustice in ingineria materialelor avansate
 • Noi tehnologii de obtinerea microbiosenzorilor pentru detectia in timp real si monitorizarea tuberculozei in grupuri cu potential de risc crescut

PNII

Proiect Nr.72-156/01.10.2008: NANO - ZEOREZID

Proiect Nr.32-155/01.10.2008: AAEM

Proiect Nr.22-127/01.10.2008: SEN-BITE

Proiect Nr.22-124 / 2008: H2Solar

POS CCE

Proiect AVID

IDEI

Proiect ARHITECTURI MOLECULARE FLUOROGLICOPEPTIDICE IMUNOMODULANTE

Proiecte internationale

 • Proiect European FP5, nr. HPRN-CT-00293- 00293 – Spin Charge and Orbital Ordering in Transition Metal Oxides (SCOOTMO), Colaborator 2006
 • Proiect European ECO-NET, JH/RE nr. 242812, New advanced materials.
 • SCIENTIFIC COOPERATION AGREEMENT signed in May of 2003 between University of Szeged - Department of Colloid Chemistry, Hungary and National Institute of R&D for Electrochemistry and Condensed Matter Timisoara, Romania
 • Programul: MNT-ERA.NET, Proiect Nr MNT 7-027 /  2010, acronim PIM-FCS
 • L'appel bilatéral "Blanc International" 2012: Proiect COFeIn