Cercetare

Materiale monocristaline la presiuni si temperaturi mari

Laboratoarele implicate:

 • Laborator sinteze hidrotermale
 • Laborator caracterizare morfostructurala
  • Laborator difractie RX,
  • Laborator Microscopie de forta atomica,
  • Laborator Microscopie electronica de  baleiaj,
  • Laborator spectrometrie IR, UV-Vis-NIR,
  • Granulometrie laser

Rezultate:

 • Cuartz,
 • Cuartz dopat cu Ge,
 • Fosfati: Seria Ga1-xAlxPO4, Seria Ga1-xFexPO4, Seria Al1-xFexPO4

Filme si straturi subtiri

Laboratoarele implicate:

 • Laborator depuneri filme
 • Laborator caracterizare morfostructurala
  • Laborator difractie RX,
  • Laborator Microscopie de forta atomica,
  • Laborator Microscopie electronica de  baleiaj,
  • Laborator spectrometrie IR, UV-Vis-NIR,
  • Granulometrie laser

Materiale micro si nanostructurate

Laboratoare implicate:

 • Laborator sinteze sol-gel
 • Laborator sinteze hidrotermale
 • Hidrotermal
 • Hidrotermal asistat ultrasonic
 • Hidrotermal asistat in camp de microunde
 • Laborator sinteze in plasma de rf cuplata inductiv
 • Laborator caracterizare morfo-structurala
  • Laborator difractie RX,
  • Laborator Microscopie de forta atomica,
  • Laborator Microscopie electronica de  baleiaj,
  • Laborator spectrometrie IR, UV-Vis-NIR,
  • Granulometrie laser

Materiale studiate:

TiO2; SiO2; TiO2 dopat cu Au, Ag, Pt, Fe, Mn; Al2O3; Ferite dopate cu Co

Nanomedicina

Laboratoare implicate

 • Laborator spectrometrie de masa